Kocka beží prezenčne aj online!

25. September 2021

 

Kurzy psychológie v kocke bežia od jesene 2021-2022 aj prezenčne aj online, podľa toho ako si účastník/čka vyberie.

Vitajte...

V roku 2008 sme otvorili prvý kurz Psychológia v kocke. Bol pripravený pre všetkých, ktorých/é psychológia zaujíma, ktorí/é by radi/y trávili soboty zmysluplne, či takých/é, ktorí/é možno kedysi chceli študovať psychológiu, ale nevyšlo im to. Postupom času sme zistili, že k nám chodia aj tí/tie, ktorí/é si takto dopĺňajú vzdelanie z oblasti psychológie a využijú ho v práci, alebo ich prilákali témy, ktoré sa ich týkajú aj v osobnom živote, či takí/é, ktorí/é by radi/y stretli ľudí s podobnými záujmami. Tešíme sa vašej priazni aj zisteniu, že ľudia túžia porozumieť sebe aj iným. Pretože to je cesta ako žiť naplnenejší život. Váš záujem je pre nás motiváciou aj záväzkom posúvať sa vpred a ponúkať vám psychológiu ešte zaujímavejšie a praktickejšie.

Kurz organizuje občianske združenie Humanside, o.z. v spolupráci s Filozofickou Fakultou Univerzity Komenského; stretávať sa budeme v budove FF UK na Gondovej 2 v Bratislave. Prednášať a diskutovať s vami budú odborníci a odborníčky zväčša z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Sú skúsení nielen vo výučbe, teórii a výskume, ale prednášaným témam sa venujú aj prakticky.

Kurz ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblastí psychológie.

Výučba bude prebiehať počas 10 víkendov, 1x do mesiaca (vždy v sobotu) od septembra do júna, teda 2 semestre (viz Harmonogram).