Duševné zdravie a poruchy v kocke - Harmonogram

Dátum Názov témy Vyučujúci
18.4.2020 9,00 hod.Predstavenie odboru Klinická psychológia. Prof. Anton Heretik, PhD.
18.4.2020 13,15 hod.Aké to je „byť duševne chorý“? Realita života človeka s duševným ochorením a jeho blízkychPhDr. Michal Hajdúk, PhD.
23.5.2020 9,00 hod.Čo to znamená „mať úzkosti?“ Čo to znamená „mať depresiu?“Prof. Anton Heretik, PhD.
23.5.2020 13,15 hodZober si Lexaurin! Liečba psychických porúch s pomocou liekov - prínosy a riziká.MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
20.6.2020 9,00 hod.Psychosomatika - som simulant, alebo skutočne chorý?PhDr. Zuzana Horňáková
20.6.2020 13,15 hod.Dobrý, zlý a divný? Poruchy osobnosti ako kontroverzná, ale podnetná oblasť vzťahu duševného zdravia a duševnej poruchy.Doc. Anton Heretik ml. PhD.

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.