Duševné zdravie a poruchy v kocke - Obsah kurzu

Vážení priaznivci vzdelávania v psychológii! Na základe opakovanej požiadavky účastníkov kurzov Psychológia v kocke, sme pre vás pripravili špecializovaný modul Duševné zdravie a poruchy v kocke, s nasledujúcim programom šiestich tém v troch sobotách:

1. Predstavenie odboru Klinická psychológia.

vyučujúci: Prof. Anton Heretik, PhD.

Čo robí v praxi klinický psychológ a aký je rozdiel medzi prácou psychológa a psychiatra? Ako to vlastne vyzerá na návšteve u klinického psychológa a psychiatra? Koho možno považovať za duševne chorého a kto je „normálny“? Vieme spoľahlivo rozlíšiť, kto má duševnú poruchu a kto je zdravý? Ako sa pri tom postupuje? Ako vznikajú duševné ochorenia, v akom veku sa môžu prejavovať a aké sú vplyvy, ktoré zvyšujú riziko, že sa u mňa daná psychická porucha objaví?

2. Aké to je „byť duševne chorý“? Realita života človeka s duševným ochorením a jeho blízkych

vyučujúci: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Duševné ochorenie zasahuje človeku do všetkých životných oblastí. Ako jednotlivé poruchy ovplyvňujú funkčnosť človeka? Porozumenie špecifikám vo výkonnosti, správaní vo vzťahoch, v názoroch, postojoch a prežívaní ľudí s rôznym typom duševných ochorení. Čo môže od konkrétnej psychickej poruchy očakávať človek, ktorý ňou trpí a čo jeho blízke okolie, resp. kolegovia a zamestnávateľ?

3. Čo to znamená „mať úzkosti?“ Čo to znamená „mať depresiu?“

vyučujúci: Prof. Anton Heretik, PhD.

Afektívne poruchy alebo poruchy nálady sú bežné, liečiteľné, ale napriek tomu často veľmi vyčerpávajúce psychické poruchy. Určite poznáte niekoho z okolia kto trpí panickou alebo úzkostnou poruchou. Depresia ako najčastejšia forma afektívnej poruchy postihuje až 20% žien v dospelom veku a jej výskyt v posledných desaťročiach narastá. Prečo je to tak a aké sú rizikové faktory, že môžem depresiu dostať ja, alebo niekto z mojich blízkych? Je depresia prejavom slabej vôle? Kedy ide o „skutočnú depresiu“ a kedy je to možno len ťažšie životné obdobie? Aké sú možnosti liečby a prečo sa odporúča kombinovať antidepresíva a psychoterapiu?

4. Zober si Lexaurin! Liečba psychických porúch s pomocou liekov - prínosy a riziká.

vyučujúci: MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Ak mám psychickú poruchu, musím brať lieky? Kedy treba nasadiť psychofarmaká? Akým účinkom pôsobia lieky na psychické poruchy? Môžem sa od nich stať závislý? Čo sú antidepresíva, aký je ich mechanizmus účinku a čím sa líšia od liekov proti úzkosti? A čo lieky na spanie? “Moja kamarátka” je závislá od..., čo mám robiť? O účinkoch rôznych typov liekov na psychické poruchy bude hovoriť skúsená psychiatrička s dlhoročnou praxou.

5. Psychosomatika - som simulant, alebo skutočne chorý?

vyučujúci: PhDr. Zuzana Horňáková

Prečo a ako funguje psychosomatika? Aké sú jej najčastejšie prejavy? Ako spracovať psychosomatickú symptomatiku? (Symptóm ako viditeľné znamenie niečoho neviditeľného/skrytého...) Môže pomôcť hypnóza, alebo je to prekonaná metóda? Prečo funguje práca s imagináciami - neuropsychologické vysvetlenie toho, prečo je dôležité aktivovať amygdalu, limbický systém a hypotalamus pri liečbe psychosomatických ťažkostí. Ako si pomôžem sám? Čo je autogénny tréning? Na uvedené otázky odpovie skúsená klinická psychologička z praxe.

6. Dobrý, zlý a divný? Poruchy osobnosti ako kontroverzná, ale podnetná oblasť vzťahu duševného zdravia a duševnej poruchy.

vyučujúci: Doc. Anton Heretik ml. PhD.

Každý sme nejaký, ale kedy je to už problém? Podľa moderných výskumov má asi každý desiaty dospelý človek veľmi výraznú povahovú odlišnosť, ktorú môžeme označiť ako poruchu osobnosti. Naša osobnosť nás sprevádza životom a významne ho ovplyvňuje - čo teda prináša porucha osobnosti pre človeka, ktorý ju má a pre jeho okolie? Aké sú príznaky poruchy osobnosti, a prečo niektorí ľudia svojou extrémnou povahou trpia najviac sami, zatiaľ čo pri iných poruchách osobnosti trpí hlavne okolie? Aké typy porúch osobnosti rozoznávame a aké sú ich základné prejavy? Ako vlastne vznikajú poruchy osobnosti a dá sa s tým naozaj niečo robiť? Napriek tomu, že diagnostika porúch osobnosti patrí v oblasti duševných porúch k tým najťažším súčasťou prednášky a diskusie je aj predstavenie možností a ukážky skríningovej diagnostiky rôznych porúch osobnosti.