Kurz pre pokročilých - Harmonogram

Kurz sa bude otvárať len v prípade, že sa nazbiera dostatočný počet záujemcov (min. 20).

Dátum Názov témy Vyučujúci Odbor
23.9.2017On(a) už je taká povaha...A. Heretik, ml. Klinická psychológia
23.9.2017Aj humorom je človek živý.A. Heretik, sr. Marginálna psychológia
14.10.2017Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre.M. JakúbekPracovná psychológia
14.10.2017Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!G. Herényiová Vývinová psychológia
11.11.2017Ale ja nie som závislý(á)!A. Heretik ml. Klinická psychológia
11.11.2017Keby mladší vedeli, keby starší mohli!P. Brandoburová Pozitívna psychológia starnutia
9.12.2017Ja už to nevydržím, všetko na mňa padá!M. Bratská Sociálna psychológia
9.12.2017Vyhodili ma z práce! Čo bude teraz?M. Schraggeová Psychológia nezamestnanosti
13.01.2018„Logické dôsledky“ alebo Prečo deti neposlúchajú.D. Čechová Individuálna psychológia
13.01.2018Muži dávajú lásku za sex a ženy dávajú sex za lásku.M. JakúbekPsychologická sexuológia
17.02.2018Moje dieťa je iné. B. MalíkVývinová psychológia
17.02.2018Ženy a muži v spoločnosti.H. Smitková Rodová psychológia
17.03.2018„Nemôžem veriť vlastným očiam!?“ – alebo je naše vnímanie objektívne?S. HarvanováPsychobiológia
17.03.2018Máme komplexy, alebo majú komplexy z nás?Z. HorňákováIndividuácia ako proces
14.04.2018O láske.V. CvikováPsychoterapia
14.04.2018Ako horieť a nevyhorieť.P. BrandoburováPsychologia zdravia
12.05.2018On(a) mi nerozumie!H. Smitková Poradenská psychológia
12.5.2018„Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia.M. HajdúkSociálna neuroveda
16.6.2018Záverečná skúška – kolokvium.Odborná komisia a účastnícidiskusia o vybraných knihách

Poznámka: V prípade potreby si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.