Kurz pre pokročilých - Harmonogram

Kurz sa bude otvárať len v prípade, že sa nazbiera dostatočný počet záujemcov (min. 20).

Dátum Názov témy Vyučujúci Odbor
29.9.2018Úloha morálky v živote človeka, alebo, čo na to naše svedomie? Psychológia morálky Mgr. R. Blaho, PhD.
29.9.2018Aj humorom je človek živý.Marginálna psychológia Prof. A. Heretik, sr. PhD.
27.10.2018Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre.Pracovná psychológia PhDr M. Jakúbek, PhD.
27.10.2018Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!Vývinová psychológia PhDr. G. Herényiová, PhD.
24.11.2018Ale ja nie som závislý(á)!Klinická psychológia Doc. Mgr. A. Heretik ml., PhD.
24.11.2018Keby mladší vedeli, keby starší mohli!Pozitívna psychológia starnutia Mgr. P. Brandoburová, PhD.
15.12.2018O demkracii a sociálnej psychológii.Sociálna psychológia Mgr. A Ostertágová, PhD.
15.12.2018Má náš život naozaj zmysel?Existenciálna psychológiaMgr. V Svetsky
26.1.2019„Logické dôsledky“ alebo Prečo deti neposlúchajú.Individuálna psychológia PhDr. D. Čechová, PhD.
26.1.2019Vnímam svet okolo seba a vzťahy reálne?Všeobecná psychológiaDoc. PhDr. I. Brezina, PhD.
16.2.2019Máme komplexy, alebo majú komplexy nás?Analytická psychológia C.G.JungaMgr. Z. Horňáková
16.2.2019Ženy a muži v spoločnosti.Rodová psychológia PhDr. H. Smitková, PhD.
30.3.2019Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)Všeobecná psychológiaMgr. S. Harvanová, PhD.
30.3.2019On(a) už je taká povaha...Klinická psychológia Doc. Mgr. A. Heretik, ml. PhD.
27.4.2019Vyhodili ma z práce! Čo bude teraz?Psychológia nezamestnanosti Doc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
27.4.2019Moje dieťa je iné. Vývinová psychológia Mgr B. Malík
25.5.2019On(a) mi nerozumie!Poradenská psychológia PhDr. H. Smitková, PhD.
25.5.2019„Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia.Sociálna neurovedaMgr. M. Hajdúk, PhD.
22.6.2019Záverečná skúška – kolokvium.diskusia o vybraných kniháchOdborná komisia a účastníci

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.