Kurz pre pokročilých - Harmonogram

Kurz sa bude otvárať len v prípade, že sa nazbiera dostatočný počet záujemcov (min. 20).

Dátum Názov témy Vyučujúci Odbor
DátumNázov témyVyučujúci Odbor
28.9.2019Je tu opäť September! Radosti a strasti školáka, alebo ako môže pomôcť školský psychológ vo výchovno – vzdelávacom proceseR. Blaho. Školská psychológia
28.9.2019Aj humorom je človek živý.A. Heretik, sr. Marginálna psychológia
26.10.2019Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre.M. JakúbekPracovná psychológia
26.10.2019Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!G. HerényiováVývinová psychológia
23.11.2019Ale ja nie som závislý(á)!A. Heretik ml. Klinická psychológia
23.11.2019Ženy a muži v spoločnosti.H. SmitkováRodová psychológia
14.12.2019Ja už to nevydržím, všetko na mňa padá!M. Bratská Sociálna psychológia
14.12.2019Má náš život naozaj zmysel?V. SvetskýExistenciálna psychológia
25.1.2020„Logické dôsledky“ alebo „Prečo deti neposlúchajú?“D. Čechová Individuálna psychológia
25.1.2020Vnímam svet okolo seba a vzťahy reálne?I. BrezinaVšeobecná psychológia
29.2.2020Máme komplexy, alebo komplexy majú nás?Z. HorňákováAnalytická psychológia C.G.Junga
29.2.2020On(a) mi nerozumie!H. SmitkováPoradenská psychológia
28.3.2020Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)S. HarvanováVšeobecná psychológia
28.3.2020On(a) už je taká povaha...A. Heretik, ml. Klinická psychológia
25.4.2020Vyhodili ma z práce! Čo bude teraz?M. SchraggeováPsychológia nezamestnanosti
25.4.2020Moje dieťa je iné. B. MalíkVývinová psychológia
23.5.2020Keby mladší vedeli, keby starší mohli!P. BrandoburováPozitívna psychológia starnutia
23.5.2020„Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia.M. HajdúkSociálna neuroveda
20.6.2020Záverečná skúška – kolokvium.Odborná komisia a účastnícidiskusia o vybraných knihách

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.