Kurz pre pokročilých - Harmonogram

Kurz sa bude otvárať len v prípade, že sa nazbiera dostatočný počet záujemcov (min. 20).

Dátum Názov témy Vyučujúci Odbor
18.9.2021Agresia v kyberpriestore.R. Blaho.Sociálna psychológia
18.9.2021Aj humorom je človek živý.A. Heretik, sr.Marginálna psychológia
16.10.2021Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre.M. JakúbekPracovná psychológia
16.10.2021Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!G. HerényiováVývinová psychológia
13.11.2021Ale ja nie som závislý(á)!A. Heretik ml.Klinická psychológia
13.11.2021Spoločenská téma - LGBTI !H. SmitkováPsychológia rodovej rovnosti
4.12.2021Chvála psychoterapie.V. CvikováKlinická psychológia
4.12.2021Má náš život naozaj zmysel?V. SvetskýExistenciálna psychológia
22.1.2022„Logické dôsledky“ alebo „Prečo deti neposlúchajú?“D. ČechováIndividuálna psychológia
22.1.2022Vnímam svet okolo seba a vzťahy reálne?I. BrezinaVšeobecná psychológia
26.2.2022Máme komplexy, alebo komplexy majú nás?Z. HorňákováAnalytická psychológia C.G.Junga
26.2.2022On(a) mi nerozumie!H. SmitkováPoradenská psychológia
26.3.2022Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)S. HarvanováVšeobecná psychológia
26.3.2022On(a) už je taká povaha...A. Heretik, ml.Klinická psychológia
30.4.2022Žijeme online!V. CvikováSociálna psychológia
30.4.2022Je to dieťa normálne?M. HapčováPsychodiagnostika detí
28.5.2022Keby mladší vedeli, keby starší mohli!P. BrandoburováPozitívna psychológia starnutia
28.5.2022„Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia.M. HajdúkSociálna neuroveda
25.6.2022Záverečné kolokvium.Odborná komisia a účastnícidiskusia o prečítanej literatúre

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.