Kurz pre pokročilých - Obsah kurzu

1. Radosti a strasti školáka, alebo ako môže pomôcť školský psychológ vo výchovno – vzdelávacom procese

odbor: Školská psychológia, vyučujúci: Mgr. Radoslav Blaho, PhD.,

V rámci témy sa budeme venovať častým aj menej častým situáciám, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú žiaci a žiačky na slovenských školách. Predstavíme si koncept inkluzívneho vzdelávania, jeho prínosy aj limity. Povieme si tiež o nových „trendoch“ v oblasti (kyber)šikanovania a ako im možno predchádzať. Podrobnejšie sa budeme venovať záhadnej skratke ADHD, ktorá patrí v súčasnosti medzi najčastejšie uvádzané diagnózy v správach detí a adolescentov a povieme si, ako s takýmito deťmi pracovať v škole aj mimo nej. Vyskúšame si tiež zážitkovú pedagogiku „na vlastnej koži“.

2. Aj humorom je človek živý.

odbor: Marginálna psychológia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Evolúcia (Pán Boh) obdarili človeka zvláštnou schopnosťou - prežívať humor. Prečo sa vlastne smejeme? Čo robí isté podnety, situácie, kreslené a slovné vtipy, gagy veselé a humorné? Zmysel pre humor je aj individuálna črta, v ktorej sa navzájom líšime. Na čom sa smeje jeden človek, inému sa zdá ako nudné, či dokonca hrozné. Naozaj chýba niektorým ľuďom zmysel pre humor. Menia psychické poruchy naše prežívanie humoru? Dá sa humor používať ako stratégia zvládania stresu, či ako psychoterapeutická metóda?

3. „Moje dieťa je iné“.

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Barbora Malík,

"Vaše dieťa je strašne nevychované. Nedokáže počúvať, ani obsedieť", "Každý sa vie naučiť čítať a písať, len sa treba snažiť!", "Prečo sa to dieťa hrá stále iba samo?"

Rodičia, okolie, škola aj celá spoločnosť sa snaží dieťa vychovávať a usmerniť. Prečo sa však napriek tomu vývoj mnohých detí uberá inak? O najčastejších psychických problémoch v detskom veku, ich príčinách a možnostiach ich nápravy.

4. "Ja už to nevydržím, všetko na mňa padá!"

odbor: sociálna psychológia, vyučujúci: Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.,

Stretávame sa s nimi denne, deti aj dospelí. Závisí alebo nezávisí výskyt záťažových situácií a prežívanej záťaže od nás? Akú podobu môžu nadobúdať a čím sa odlišujú? Spôsoby riešenia a zvládania záťažových situácií sú našimi krokmi na ceste každým novým dňom. Aké sú a čo podmieňuje vznik jednotlivých stupňov záťaže? Čo môžeme v nich stratiť a čo získať? Mnohé záťažové situácie dokážeme zvládať oveľa lepšie a rýchlejšie, ak sa na ne dopredu pripravíme. Ako sa pripraviť a prečo možno považovať záťažové situácie za okná do sveta v nás i mimo nás.

5. "Ale ja nie som závislý(á)!"

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.,

O závislostiach na látkach (káva, alkohol, tabak, kokaín, heroín, tabletky na spanie a proti úzkosti...) a rôznych činnostiach (gamblerstvo, nakupovanie, sex...). Prečo závislosti vznikajú? Prečo im podliehame? Existuje riziková povaha? Prečo aj ťažko závislí ľudia hovoria: "Ja nie som závislý?" Prečo liečba závislosti trvá tak dlho? Mechanizmy psychológie závislosti, jej rôznych podôb ale aj intervencie na prevenciu a ich liečbu sú predmetom tohto stretnutia.

6. Muži dávajú lásku za sex a ženy dávajú sex za lásku

odbor: Psychologická sexuológia, vyučujúci: PhDr. Martin Jakúbek, PhD.,

Je toto heslo len výplod spoločenských predstáv a konvencií? Je evolúcia vysvetlením odlišností v mužskom a ženskom prežívaní sexuality? Do akej miery tu existuje variancia? Prečo majú páry často nedorozumenia v sexuálnej oblasti? Toto sú niektoré témy, na ktoré sa budeme snažiť ponúknuť odpovede v prednáške.

7. Ženy a muži v spoločnosti

odbor: Rodová psychológia, vyučujúci: PhDr. H. Smitková PhD.,

Ženy a muži v zamestnaní (kde pracujú ženy a kde muži, prečo sú na niektorých miestach hlavne ženy, alebo muži, koľko za to dostávajú peňazí ?); aké podoby má deľba práce v domácnosti a rodine. Plánovať deti áno, nie, koľko, kedy ? Čo je to platená a neplatená práca; ako vyzerá a prečo vzniká konflikt pracovných a rodinných povinností u mužov/žien. Veľa tém, o ktorých môžeme spolu hovoriť.

8. "Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!"

odbor: Vývinová psychológia, vyučujúci: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.,

"To sa nedá vydržať, ja ho asi prerazím........" to sú časté výroky rodičov dospievajúcich detí, ale každá minca má rub a líc, a tak z druhej strany počúvame: "Tí starí sú trápni, idú sa po.... od strachu o mňa, už aby sa osamostatnil...., nič mi nedovolia a vôbec mi nerozumejú. Oni nemohli byť nikdy mladí...." . Obdobie puberty zasahuje celú širokú rodinu, a je treba sa vyzbrojiť trpezlivosťou a utvrdiť si poznatky a problémy súčasnej mladej, dospievajúcej generácie. Prednáška vás oboznámi s teoretickými základmi, ktoré sú podložené reálnymi situáciami z praxe autorky.

9. Rozprávky v živote dospelého

odbor: klinická psychológia, psychoterapia, vyučujúci: PhDr. Zuzana Horňáková,

Rozprávky sú posolstvom a vyjadrením vnútorného a skutočného jadra človeka. Majú silný psychoterapeutický potenciál, môžu byť na ceste životom ukazovateľom, sprievodcom i pomocníkom. Ich hlavná terapeutická sila spočíva v prerozprávaní archetypového príbehu, prostredníctvom ktorého získavame hlbší vhľad do ľudskej duše a do symbolického života. Seminár bude okrem teoretickej časti obsahovať i kazuistiku klinického prípadu, v ktorom sme s rozprávkou pracovali.

10. Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre

odbor: Pracovná psychológia, vyučujúci: PhDr. Martin Jakúbek, PhD.,

Psychológovia ale aj laici sa často dostávajú do pozície veštcov, pozerajúcich sa do krištáľovej gule a snažiacich sa z nejasných tvarov, ktoré tam vidia, predpovedať, čo sa bude diať v budúcnosti. Veľakrát sa tieto predpovede točia najmä okolo odhadu kvalít iných ľudí a toho, čo z nich vyplynie pre budúcu koexistenciu s nimi - či už na pracovisku, alebo inde. Pozrime sa spolu na tento proces očami vedeckej psychológie, ktorá zistila mnoho o tom, čo v ňom funguje a čo nie; akých typických chýb sa môžeme dopustiť, či aké šance na spresnenie predpovedí nechávame nevyužité. Či už sa výberu zamestnancov venujete v rámci personalistiky profesionálne, alebo ste s ním prišli do kontaktu len ako jeden z uchádzačov, vedieť viac o tom, čím tento proces môže psychológia zdokonaliť sa Vám určite hodí. Nebudeme síce rozdávať RTG okuliare, ale dozviete sa o tom, ktoré metódy posúdenia ľudských kompetencií fungujú lepšie, horšie či prípadne vôbec nefungujú, ako sa vyhnúť prijatiu toxických spolupracovníkov a mnoho iných užitočných poznatkov...

11. "Vyhodili ma z práce! Čo bude teraz?"

odbor: Pracovná psychológia, poradenstvo, vyučujúci: Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.,

Ako prežívajú ľudia nezamestnanosť? Prečo sa niektorí ľudia, ktorí stratili prácu zamestnajú a iní nie - závisí to len od vonkajších podmienok, alebo to môžeme aj sami ovplyvniť? Aké faktory zvyšujú riziko dlhodobej nezamestnanosti a aké naopak prispievajú k jej zvládnutiu? Čo je to trh práce a ako sa na ňom pohybovať?

O prežívaní nezamestnanosti, fázach adaptívneho či neadaptívneho vyrovnania sa s ňou a ďalších príbuzných otázkach.

Práca je dôležitá pre duševnú pohodu a emocionálnu stabilitu. Strata práce naopak predstavuje stresovú udalosť, ktorá vyvoláva odpovedajúce negatívne a neraz aj zdraviu škodlivé reakcie. Je to naozaj vždy tak? A nie je to za určitých okolností aj naopak?

12. „Nemôžem veriť vlastným očiam!?“ – alebo je naše vnímanie objektívne?

odbor: všeobecná psychológia, neuropsychológia, vyučujúci: Mgr. Silvia Harvanová, PhD,

Naša intuícia naznačuje, že stačí otvoriť oči a voila: tu je svet so svojou úžasnou červenou a zlatou farbou, so psami a taxíkmi či rušnými mestami. Naše videnie sa zdá byť jednoduché a s malými výnimkami presné. Fungujú však naše oči skutočne ako videokamera? A čo ďalšie zmysly? Ako funguje náš mozog pri vnímaní času? Prečo sme v skutočnosti vždy „pozadu“? A prečo sa naše zmyslové vnemy medzi sebou niekedy pomiešajú? Môžeme počuť modrú farbu a môžeme pri určitej hudbe cítiť na jazyku olivy? Súčasný neuropsychologický výskum na tieto otázky poskytuje prekvapujúce odpovede.

13. "On(a) mi nerozumie!"

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.,

Aké vlastnosti/charakteristiky robia dobrý/zdravý pár? Čo je pre pár dôležité ? Aké problémy mávajú a ako ich riešia ? Chodievajú sa porozprávať s psychológmi a ako také stretnutia prebiehajú, čo sa tam môže diať....a pomôže to ?

14. Keby mladší vedeli, keby starší mohli!

odbor: Pozitívna psychológia starnutia, vyučujúci: Mgr. Petra Brandoburová, PhD.,

Starnutie je proces, s ktorým sa u seba aj svojich blízkych musí vyrovnávať každý z nás. Tretí úsek života po 65. roku je relatívne dlhé obdobie, v ktorom sa nachádzame alebo ktoré nás ešte len čaká. Čo si v tomto veku prežili iní, ktorí si touto fázou života už prešli? Aké sú kladné a nádejné aspekty staršieho veku? Aké sú možnosti využiť svoj život aj v procese starnutia tvorivejšie, zmyslupnejšie a nádejnejšie? Odpovede na tieto otázky z perspektívy pozitívnej psychológie sa pokúsime nájsť v rámci tohto kurzu.

15. "Logické dôsledky" alebo Prečo deti neposlúchajú.

odbor: Individuálna psychológia, vyučujúci: PhDr. Daniela Čechová, PhD.,

Prednáška:

  • stručne objasní, že deti sa nevhodne správajú, aby sa zbavili nepríjemných citov menejcennosti a ako je ich správanie vždy namierené na cieľ;
  • vysvetlí, že najefektívnejšie spôsoby, ako zlepšiť správanie detí je minimalizovať účinnosť tohto správania a pomôcť im, aby sa cítili chcené, rešpektované prijímané a schopné;
  • poskytne intervencie, ktoré účinne riešia neposlúchanie detí doma a v škole;na konkrétnych príkladoch účastníkov demonštruje použitie vhodných intervencií v praxi.

16. "On(a) už je taká povaha..."

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.,

"Ona nie je normálna!", "Je to psychopat", "Je taká divná", "Je to čudák", "Hysterka!", "Narcis!" - to sú len niektoré výrokov, ktoré môžeme počuť na adresu ľudí, ktorí majú odlišnú povahu od ostatných. Je ale odlišná povaha zároveň porucha? Kde sú hranice normálnej osobnosti - normálneho prežívania a správania? Je normalita osobnosti len spoločenská konvencia, alebo naozaj existujú poruchy osobnosti? Téma porúch osobnosti je spoločensky ale aj odborne citlivá a kontroverzná téma. Zároveň sa tieto extrémne prejavy v správaní a prežívaní typicky objavujú v určitých konšteláciách. O najčastejších poruchách osobnosti a ako sa môže človek s takýmito poruchami i jeho okolie vysporiadavať.

17. O láske.

odbor: psychoterapia, vyučujúci: Mgr. Viera Cviková, PhD.,

Čo je to láska? "Muška jenom zlatá?" Ako vzniká? Prospieva jej manželstvo? Dá sa prežiť v partnerstve šťastný život až do smrti? Téma lásky je predmetom záujmu odborníkov, umelcov aj bežných ľudí celé stáročia. V kurze "O láske" sa pokúsime objasniť niektoré okolnosti vzniku a pretrvávania lásky aj partnerského vzťahu.

18. „Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma - patológia

odbor: sociálna neuroveda, klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Michal Hajdúk, PhD.,

Dokážeme druhých ľudí „čítať“? A ako to vlastne robíme? Ktorá časť mozgu je zodpovedná za to, že dokážeme správne rozpoznať emócie z výrazu tváre? A čo nám pomáha odhaliť, či druhí ľudia klamú? Ako je možné, že sme takí dobrí v predvídaní nevyslovených zámerov druhých ľudí? A ako je možné, že hoci sme všeobecne dobrí čitatelia mysle druhých ľudí, niektorým z nás to ide veľmi slabo? Čo s tým celým má spoločné empatia? V prednáške sa zameriame na aktuálne klinicko-psychologické, psychiatrické a neurovedné zistenia, ktoré tieto rozdiely vysvetľujú.

19. Záverečná kolokviálna skúška

vyučujúci: Prednášajúci z kurzu ,

20. Záverečná kolokviálna skúška

vyučujúci: Prednášajúci z kurzu ,