Kurz pre pokročilých - Podmienky štúdia

Do výukovej skupiny môžete byť zaradený/-á:

 • Ak nám zašlete vyplnenú prihlášku najneskôr do 30.6.2021:
 • elektronicky
 • poštou na adresu:
   "Psychológia v kocke"
   humanside o.z.,
   Trnavská 51
   902 01 Pezinok
 • Ak ste ukončili základný kurz Psychológia v kocke
 • Uhradíte kurzový poplatok vo výške 430 € najneskôr do 30.6.2021 na účet:
   IBAN: SK31 0200 0000 0034 2860 1353
   SWIFT: SUBASKBX
   konštantný symbol: 0308
   variabilný symbol: 2021001
   Pri platbe uviesť do kolónky "informácie pre adresáta" svoje meno.
 • V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia kurzu, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za kurz. Neabsolvované hodiny je možné si nahradiť v nasledujúcom ročníku kurzu Psychológia v kocke.
 • Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.

Poplatok zahŕňa:

 • prenájom priestorov
 • prenájom didaktickej a prezentačnej techniky
 • náklady na prípravu študijných materiálov
 • občerstvenie
 • honoráre lektorom

Kurzy budú prebiehať:

 • miesto doplníme neskôr
 • v sobotu, v stanovených termínoch približne raz do mesiaca
 • v čase od 9.00 do 16.30 hod (vrátane psychohygienických prestávok a obeda)
 • v čase kurzu nie je možné zabezpečiť teplé jedlo v budove školy Na Šafárikovom námestí v bezprostrednej blízkosti školy je reštaurácia, pizzeria, kaviarne, rýchle občerstvenie, ktoré sú v sobotu otvorené.

Podmienkou získania certifikátu o úspešnom absolvovaní kurzu je:

 • minimálne 80% účasť (t. j. aspoň 8 z 10 denných kurzov)
 • prezentácia záverečnej práce

Poznámka:

Absolvovanie kurzu neoprávňuje k výkonu profesie psychológa.