Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

Pôsobím ako odborný asistent na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave, kde zabezpečujem primárne výučbu sociálnej psychológie, poradenských a psychoterapeutických prístupov, či sociálno- psychologického výcviku. Niekoľko rokov som pracoval ako psychológ na klinike detskej hematológie a onkológie, v nízkoprahovom centre pre deti a rodiny, či ako školský psychológ na základnej a strednej škole. Aktuálne mám vlastnú psychologickú prax – moju klientelu tvoria najmä deti, mladí ľudia a rodiny. Pri svojej práci využívam poznatky z absolvovaného psychoterapeutického výcviku v transformačnej systemickej terapii.