Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Je klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná asistentka Katedry psychológie FF UK. Pôsobí tiež v Centre MEMORY n.o. a na 2. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Hlavné ťažisko jej záujmu tvorí klinická neuropsychológia dospelých a gerontopsychológia a práca v interdisciplinárnych tímoch. Psychoterapeutický výcvik má ukončený v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Výskumne rozvíja nástroje včasnej a správnej diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení.