PhDr. Grečnerová Dana

V r. 1986 ukončené štúdium psychológie na FF UK v Bratislave, špecializácia klinická psychológia. Viac ako 30 rokov som pôsobila v pedagogicko-psychologickej poradni ako psychológ, neskôr som viedla CPPPaP II. v Bratislave. Prioritou môjho profesionálneho záujmu je pomôcť rodičom a ich deťom pri prekonávaní vývinových ťažkostí. Aktuálne sa venujem privátnej praxi v oblasti duševného zdravia a osobnostného rozvoja, spolupracujem so súdmi v rámci Cochemského projektu, som certifikovaný terapeut INPP pre deti a psychológ na čiastočný úväzok v Domove pre seniorov. Som zakladateľkou Poradne pre rodinu – Arborvitae.