Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie FFUK v Bratislave, s výskumným zameraním na oblasť vývinovej psychológie a psychopatológie v neurokognitívnom kontexte, so záujmom o otázky vývinu kognitívnych schopností, vnímania a emocionálnej regulácie a jej význame pri budovaní sociálnych vzťahov. Aktuálne pracuje na projektoch orientovaných na exekutívne fungovanie v detskom veku. Zároveň pôsobí v praxi ako školský psychológ na ZŠ v Bratislave.