PhDr. Gabriela Herényiová PhD.

Dlhodobo sa venuje rozvoju školskej psychológie na Slovensku. Okrem výučby a výskumu sa podieľala aj na tvorbe viacerých preventívnych programov.