Doc. Mgr. Anton Heretik PhD.

Docent na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

  • všeobecná psychológia
  • emocionalita motivácia
  • experimentálna psychológia
  • klinická psychológia (poruchy emocionality)

Výskumne sa venuje problematike emocionality a jej porúch, psychometrike a psychodiagnostike.

Autor a spoluautor vyše 30 publikácií a piatich monografií. Venuje sa aj manažérskemu vzdelávaniu a tréningu soft-skills.

Vybrané publikácie:

  • Heretik, A., jr., Heretik, A., sr., Novotný, V., Ritomský, A., Pečeňák, J.: EPIAF - Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2008, 152.s. ISBN 978-80-89322-01-5.
  • Heretik, A., sr., Heretik, A., jr. (eds) a spol.: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof. 2007, 815 s. ISBN: 978-80-89322-00-8
  • Novotný, V., Heretik, A., Heretik A., jr, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPIA - Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku, Nové Zámky, Psychoprof, 2006., 222 s.
  • Heretik, A.: Psychoedukácia v liečbe schizofrénie, LUNDBECK, 2005, 79 s., ISBN 80-969430-5-7.
  • Heretik, A. sr., Heretik A., jr., Novotný V., Pečeňák, J., Ritomský A.: EPID - Epidemiológia depresie na Slovensku, Psychoprof s.r.o., Nové Zámky, 2003, 200 s., ISBN 80-968798-3-9.