PhDr. Martin Jakúbek PhD.

Pedagogické a vedecké zameranie: všeobecná a experimentálna psychológia, psychológia trhu a reklamy, výber zamestnancov psychologickými prostriedkami. Výskumne sa venuje v poslednej dobe najmä možnostiam detekcie schopností a osobnostných čŕt v kontexte výberu zamestnancov a ich významu pre pracovný život. Sčasti taktiež dopravnej psychológii, psychológii trhu a reklamy.