PhDr. Elena Ondrušková, PhD.

Psychologička, v súčasnosti pracuje ako poradkyňa na krízovej linke. V minulosti roky prednášala na Katedre sociálnej práce PdFUK kurzy orientované na prácu s rodinou, primárne v rozvodovej situácii a ľuďom žijúcim v podmienkach sociálneho vylúčenia. Venovala sa aj feministickým teóriám a rodovým štúdiám v kontexte psychologickej a sociálnej pomoci. Participovala na výskumoch, ktoré sa zameriavali na skúmanie vzťahov v rodine a násiliu na ženách v párových vzťahoch.