Mgr. Táňa Sedláková, PhD.

zastupuje Sekciu sociálnych vecí magistrátu hl. mesta, kde rozvíja agendu sociálnej podpory starších a znevýhodnených ľudí. Doktorát zo sociálnej psychológie získala v roku 2020 na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venovala témam starnutia, ageizmu a sexuality starších. Výsledky svojej práce publikovala v časopisoch Sexual and Relationship Therapy, Sexual and Relationship Therapy, Ageing & Society, Sociologický časopis, či Československá psychologie. Spoluzakladala občianske združenie Zrejme a spoluorganizovala zhromaždenia Za slušné Slovensko.