Párový modul

Kurz sme pripravili aj na základe podnetov od našich účastníčok a účastníkov a prvýkrát úspešne prebehol v zime 2017.

Ďalšie pokračovanie otvoríme podľa záujmu.

Modul pozostáva z 3 sobotných stretnutí venovaný niekoľkým témam, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov. Každú sobotu sa budeme zaoberať spolu s odborníčkami niekoľkým témam.