Párový modul - Harmonogram

Dátum Názov témy Vyučujúci
14.01.2017Vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujúPhDr. Hana Smitková, PhD.
14.01.2017„Oko za oko, zub za zub alebo zmierenie?“PhDr. Janka Pružinská, PhD.
04.02.2017Prvé lásky, lásočkyPhDr. Dana Grečnerová
04.02.2017Kvitnú vzťahy v každom veku?Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
25.02.2017Manželia dočasu, rodičia navždyPhDr. Eňa Ondrušková, PhD.
25.02.2017Náš vzťah je v kríze, ako sa nezblázniť a prežiťPhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Poznámka: V prípade potreby si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.