Párový modul - Harmonogram

Dátum Názov témy Vyučujúci
2019Vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujúPhDr. Hana Smitková, PhD.
2019„Oko za oko, zub za zub alebo zmierenie?“PhDr. Janka Pružinská, PhD.
2019Prvé lásky, lásočkyPhDr. Dana Grečnerová
2019Kvitnú vzťahy v každom veku?Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
2019Manželia dočasu, rodičia navždyPhDr. Eňa Ondrušková, PhD.
2019Náš vzťah je v kríze, ako sa nezblázniť a prežiťPhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.