Párový modul - Prihláška

Kurz je plne obsadený.

  • Už prihlásení/prihlásené nemusia znovu potvrdzovať svoju účasť. Dajte nám však prosím, vedieť, pokiaľ do kurzu nemôžete nastúpiť, aby mali možnosť nastúpiť ďalší záujemcovia.
  • Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.