Vzťahový modul

Aj na základe podnetov od našich účastníčiek a účastníkov prichádzame s novou formou a ďalšími témami do Psychológie v kocke.

Pripravili sme modul pozostávajúci z 3 sobotných stretnutí venovaný niekoľkým témam, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov.