Vzťahový modul - Harmonogram

Dátum Názov témy Vyučujúci
17.4.2021Vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujúPhDr. Hana Smitková, PhD.
„Oko za oko, zub za zub alebo zmierenie?“PhDr. Janka Pružinská, PhD.
24.4.2021Prvé lásky, lásočkyPhDr. Dana Grečnerová
Kvitnú vzťahy v každom veku?Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Táňa Sedláková, PhD.
15.5.2021Manželia dočasu, rodičia navždyPhDr. Eňa Ondrušková, PhD.
Náš vzťah je v kríze, ako sa nezblázniť a prežiťPhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.