Vzťahový modul - Obsah kurzu

Aj na základe podnetov od našich účastníčiek a účastníkov prichádzame s novou formou a ďalšími témami do Psychológie v kocke.

Pripravili sme modul pozostávajúci z 3 sobotných stretnutí venovaný niekoľkým témam, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov. Každú sobotu sa budeme zaoberať spolu s odborníčkami niekoľkým témam a to:

1. Prvé lásky, lásočky

vyučujúci: PhDr. Dana Grečnerová

Kurz poskytuje možnosť skúmania tvorby vzťahov v období puberty a adolescencie a ich dopad na vývoj interpersonálnych vzťahov v dospelom živote. Formovanie vzťahov a inakosť, tolerancia a hľadanie. Emocionálne, sociálne a sexuálne aspekty vzťahov v dospievaní. Aké sú rozdiely v prežívaní zamilovanosti z hľadiska pohlavia. Čo sa deje, keď láska neprichádza, alebo keď láska končí? Depresia v adolescencii, strata lásky – strata zmyslu života. Čo potrebuje adolescent/tka od rodičov? Čo nepotrebuje? Ako predchádzať rizikovému sebadeštruktívnemu správaniu u dospievajúcich?

2. Manželia dočasu, rodičia navždy – rodina po rozvode.

vyučujúci: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.

Ako funguje rodina po rozvode ? Čo končí a čo pokračuje a ako sa na to pripraviť. Čo všetko ovplyvňuje to, ako sa vyrovnáme s bolesťami a stratami rozvodu. Rôzne podoby porozvodového rodičovstva: od chýbajúceho rodiča po spoločnú výchovu a starostlivosť. Ako sa na rozvod a porozvodovú rodinu môžu pripraviť deti a aké sú reakcie a ťažkosti detí na rozvod rodičov. Týka sa fenomén „patchwork family“ – poskladanej rodiny aj Slovenska. Má význam skúšať „to“ (= manželstvo) znova. Dá sa z rozvodu poučiť a na čo je to dobré: veľké upratovanie v duši.

3. „Oko za oko , zub za zub alebo zmierenie?“

vyučujúci: PhDr. Janka Pružinská PhD.

Kurz ponúka pohľad na konflikty medzi ľuďmi ako na príležitosť pre konštruktívnu či prospešnú zmenu v interpersonálnych vzťahoch. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s tzv. alternatívnymi formami riešenia konfliktov ako aj s tým, prečo je dobré ak rozhodujeme o svojich konfliktoch sami a neprenechávame ich riešenie rôznym „autoritám“. Sústredíme sa na proces riešenia konfliktov, ktorý vyúsťuje do vzájomne uspokojujúcej dohody. Záujemcovia budú mať možnosť aké zručnosti sú k tomu potrebné a tiež si môžu identifikovať svoj prirodzený postoj ku konfliktom v ich živote.

4. Kvitnú vzťahy v každom veku?

vyučujúci: Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Táňa Sedláková

Tak plynie čas.. a partnerské vzťahy sa vyvíjajú a menia. Aj vo vyššom veku čakajú páry mnohé nové výzvy. Nuda vo vzťahu, keď po odchode do dôchodku sa utlmia naše sociálne kontakty. Napätie z celoživotných odlišností. Starorodičovstvo. Zmena rolí, keď sa v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu z partnera stáva opatrovateľ. Smútenie a vdovcovstvo po úmrtí. V tomto kurze si priblížime, čo sme sa o nich dozvedeli od expertov a expertiek - samotných seniorov a senioriek.

5. Vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujú?

vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.

Na stretnutí sa budeme venovať témam súvisiacim s fyzickou a psychologickou atraktivitou – koho a prečo považujeme za atraktívneho/atraktívnu, čo sa na podieľa na takomto vnímaní. Sú krajší ľudia aj lepšími ľuďmi? Patríme k sebe, lebo sme podobní alebo rozdielni? Čo patrí k láske?

6. Náš vzťah je v kríze, ako sa nezblázniť a prežiť.

vyučujúci: PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Človek vo vzťahu býva konfrontovaný s iným videním sveta svojho partnera. Meniť veci, ktoré sa dajú zmeniť - k tomu vraj treba odvahu, strpieť veci, ktoré sa meniť nedajú - k tomu vraj treba trpezlivosť a odlíšiť jedno od druhého, k tomu vraj treba múdrosť.

V ponúkanom kurze budeme objavovať možnosti ošetrenia samého seba v situáciách, ktoré meniť nejde - alebo sa zmeny dejú pomalšie. Relaxačné cvičenia vychádzajú z autogénneho tréningu, jogy a tai-chi. Kurz je interaktívny, je potrebné priniesť si pohodlný odev a obuv ako na cvičenie, deku a vankúšik pod hlavu.