Vzťahový modul - Obsah kurzu

Aj na základe podnetov od našich účastníčiek a účastníkov prichádzame s novou formou a ďalšími témami do Psychológie v kocke.

Pripravili sme modul pozostávajúci z 3 sobotných stretnutí venovaný niekoľkým témam, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov. Každú sobotu sa budeme zaoberať spolu s odborníčkami témami ako:

1. Prvé lásky, lásočky

vyučujúci: PhDr. Dana Grečnerová

Kurz poskytuje možnosť skúmania tvorby vzťahov v období puberty a adolescencie a ich dopad na vývoj interpersonálnych vzťahov v dospelom živote. Formovanie vzťahov a inakosť, tolerancia a hľadanie. Emocionálne, sociálne a sexuálne aspekty vzťahov v dospievaní. Aké sú rozdiely v prežívaní zamilovanosti z hľadiska pohlavia. Čo sa deje keď láska neprichádza, alebo keď láska končí? Depresia v adolescencii, strata lásky – strata zmyslu života. Čo potrebuje adolescent/tka od rodičov? Čo nepotrebuje? Ako predchádzať rizikovému sebadeštruktívnemu správaniu u dospievajúcich?

2. Manželia dočasu, rodičia navždy – rodina po rozvode.

vyučujúci: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.

Ako funguje rodina po rozvode ? Čo končí a čo pokračuje a ako sa na to pripraviť. Čo všetko ovplyvňuje to, ako sa vyrovnáme s bolesťami a stratami rozvodu. Rôzne podoby porozvodového rodičovstva: od chýbajúceho rodiča po spoločnú výchovu a starostlivosť. Ako sa na rozvod a porozvodovú rodinu môžu pripraviť deti a aké sú reakcie a ťažkosti detí na rozvod rodičov. Týka sa fenomén „patchwork family“ – poskladanej rodiny aj Slovenska. Má význam skúšať „to“ (= manželstvo) znova. Dá sa z rozvodu poučiť a na čo je to dobré: veľké upratovanie v duši.

3. „Oko za oko , zub za zub alebo zmierenie?“

vyučujúci: PhDr. Janka Pružinská PhD.

Sú konflikty vo vzťahoch korením života? Ako sa žije s nimi a bez nich? Čo pre nás konflikty znamenajú? Čím prispievame k vzniku konfliktu. Uprednostňujeme riešenie konfliktov z vlastných síl alebo ich radšej zverujeme do rúk iných autorít? Čo je potrebné urobiť, ak chceme konflikt uzavrieť dohodou? Kto by mal iniciovať riešenie konfliktu vo vzťahu? Záujemcovia budú hľadať odpovede na tieto, ale aj iné otázky súvisiace s konfliktami. Dozvedia sa o svojich osobných stratégiách zvládania konfliktov a tiež o zručnostiach, ktoré sú potrebné ak chcú konflikty riešiť konštruktívne a využiť ich potenciál pre obohatenie vzťahu.

4. Kvitnú vzťahy v každom veku?

vyučujúci: Mgr. Táňa Sedláková

Tak plynie čas.. a partnerské vzťahy sa vyvíjajú a menia. Aj vo vyššom veku čakajú páry mnohé nové výzvy. Nuda vo vzťahu, keď po odchode do dôchodku sa utlmia naše sociálne kontakty. Napätie z celoživotných odlišností. Starorodičovstvo. Zmena rolí, keď sa v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu z partnera stáva opatrovateľ. Smútenie a vdovcovstvo po úmrtí. V tomto kurze si priblížime, čo sme sa o nich dozvedeli od expertov a expertiek - samotných seniorov a senioriek.

5. Vrana k vrane sadá alebo protiklady sa priťahujú?

vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.

Na stretnutí sa budeme venovať témam súvisiacim s fyzickou a psychologickou atraktivitou – koho a prečo považujeme za atraktívneho/atraktívnu, čo sa na podieľa na takomto vnímaní. Sú krajší ľudia aj lepšími ľuďmi? Patríme k sebe, lebo sme podobní alebo rozdielni? Čo patrí k láske?

6. Náš vzťah je v kríze, ako sa nezblázniť a prežiť.

vyučujúci: PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Človek vo vzťahu býva konfrontovaný s iným videním sveta svojho partnera. Meniť veci, ktoré sa dajú zmeniť - k tomu vraj treba odvahu, strpieť veci, ktoré sa meniť nedajú - k tomu vraj treba trpezlivosť a odlíšiť jedno od druhého, k tomu vraj treba múdrosť.

V ponúkanom kurze budeme objavovať možnosti ošetrenia samého seba v situáciách, ktoré meniť nejde - alebo sa zmeny dejú pomalšie. Relaxačné cvičenia vychádzajú z autogénneho tréningu, jogy a tai-chi. Kurz je interaktívny, je potrebné priniesť si pohodlný odev a obuv ako na cvičenie, deku a vankúšik pod hlavu.