Vzťahový modul - Podmienky štúdia

Do výukovej skupiny môžete byť zaradený/-á:

 • Ak nám zašlete elektronicky vyplnenú prihlášku najneskôr do 14.03.2021:
 • Máte dovŕšené úplné stredoškolské vzdelanie
 • Uhradíte kurzový poplatok vo výške 200 € potom, ako vám mailom potvrdíme akceptovanie prihlášky na účet:
   IBAN: SK31 0200 0000 0034 2860 1353
   SWIFT: SUBASKBX
   konštantný symbol: 0308
   variabilný symbol: 202102
   Pri platbe uviesť do kolónky "informácie pre adresáta" svoje meno.
 • V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia kurzu, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za kurz. Neabsolvované hodiny je možné si nahradiť v nasledujúcom ročníku kurzu Psychológia v kocke.
 • Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.

Poplatok zahŕňa:

 • prenájom priestorov
 • prenájom didaktickej a prezentačnej techniky
 • náklady na prípravu študijných materiálov
 • občerstvenie
 • honoráre lektorom

Kurzy budú prebiehať:

 • v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ul. 2 Bratislava, miestnosť 241 (2. poschodie)
 • v sobotu, v stanovených termínoch (pozri na harmonogram)
 • v čase od 9.00 do 16.30 hod (vrátane psychohygienických prestávok a obeda)
 • v čase kurzu nie je možné zabezpečiť teplé jedlo v budove školy Na Šafárikovom námestí v bezprostrednej blízkosti školy je reštaurácia, pizzeria, kaviarne, rýchle občerstvenie, ktoré sú v sobotu otvorené.

Poznámka:

Absolvovanie kurzu neoprávňuje k výkonu profesie psychológa.