Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Fil. fakulty UK, na 2. poschodí

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
30.9.2017O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológia PhDr. H. Smitková PhD.
30.9.2017V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalita Doc. Mgr. A. Heretik PhD.
21.10.2017Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostika Mgr. Z. Horňáková
21.10.2017Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnosti Doc. PhDr. M. Schraggeová PhD.
25.11.2017Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológia PhDr. G. Herényiová PhD.
25.11.2017Zločin a trestForenzná psychológia Prof. PhDr. A. Heretik CSc.
16.12.2017Na čo máme v jednotlivých životných obdobiach.Vývinová psychológia PhDr. B. Mesárošová CSc.
16.12.2017Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snov Prof. PhDr. A. Heretik CSc.
20.1.2018Blázniť je ľudské...Klinická psychológia Doc. Mgr. A. Heretik PhD.
20.1.2018Muži z Marsu a ženy z Venuše?Rodová psychológia PhDr. H Smitková PhD.
24.2.2018Tá naša pamäť...Všeobecná psychológia - pamäť, pozornosť Doc. PhDr. I. Brezina CSc.
24.2.2018Aj zákazník je človekPracovná psychológia PhDr. M. Jakúbek PhD.
24.3.2018Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)Všeobecna psychologiaMgr. S. Harvanová PhD.
24.3.2018Rodina v krízePoradenská psychológia - detské poradenstvo PhDr. E. Ondrušková PhD.
21.4.2018Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológia PhDr K. Ludrovská PhD.
21.4.2018Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológia Doc. PhDr. E. Rošková PhD.
19.5.2018Ako nám to myslí?Všeobecná psychológia - myslenie PhDr. Ľ. Konrádová PhD.
19.5.2018Klamú naše zmysly? Všeobecná psychológia Mgr. P. Soláriková PhD.
23.6.2018Prezentácia a obhajoba záverečných prácOdborná komisia

Poznámka: V prípade potreby si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.