Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
22.9.2018O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológia PhDr. H. Smitková, PhD.
22.9.2018V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalita Doc. Mgr. A. Heretik, PhD.
20.10.2018Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
20.10.2018Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnosti Doc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
17.11.2018Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológia PhDr. G. Herényiová, PhD.
17.11.2018Zločin a trestForenzná psychológia Prof. PhDr. A. Heretik, CSc.
15.12.2018Radosti a strasti školáka alebo ako môže pomôcť školský psychológ vo výchovno – vzdelávacom proceseŠkolská psychológiaMgr. R. Blaho, PhD.
15.12.2018Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snov Prof. PhDr. A. Heretik, CSc.
19.1.2019„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológia Mgr. S. Harvanová, PhD.
19.1.2019Aj zákazník je človekPracovná psychológia PhDr. M. Jakúbek, PhD.
16.2.2019Blázniť je ľudské...Klinická psychológia Doc. Mgr. A. Heretik, PhD.
16.2.2019Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
23.3.2019Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostika Mgr. Z. Horňáková
23.3.2019Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
13.4.2019Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológia PhDr. K. Ludrovská, PhD.
13.4.2019Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológia Doc. PhDr. E. Rošková, PhD.
18.5.2019Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
18.5.2019Tá naša pamäť...Všeobecná psychológia Doc. PhDr. I. Brezina, CSc.
15.6.2019Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.