Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
21.9.2019O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
21.9.2019V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalitaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
19.10.2019Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
19.10.2019Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnostiDoc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
16.11.2019Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológiaPhDr. G. Herényiová, PhD.
16.11.2019Blázniť je ľudské...Klinicfká psychológiaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
7.12.2019Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
7.12.2019Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snovProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
18.1.2020„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológiaMgr. S. Harvanová, PhD.
18.1.2020Aj zákazník je človekPracovná psychológiaPhDr. M. Jakúbek, PhD.
8.2.2020Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostikaMgr. Z. Horňáková
8.2.2020Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
19.9.2020Zločin a trestForenzná psychológiaProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
19.9.2020Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
10.10.2020Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológiaPhDr. K. Ludrovská, PhD.
10.10.2020Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológiaDoc. PhDr. E. Rošková, PhD.
14.11.2020Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
14.11.2020Tá naša pamäť...Všeojbecná psychológiaDoc. PhDr. I. Brezina, CSc.
5.12.2020Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.