Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
21.9.2019O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológia PhDr. H. Smitková, PhD.
21.9.2019V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalita Doc. Mgr. A. Heretik, PhD.
19.10.2019Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
19.10.2019Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnosti Doc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
16.11.2019Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológia PhDr. G. Herényiová, PhD.
16.11.2019Zločin a trestForenzná psychológia Prof. PhDr. A. Heretik, CSc.
7.12.2019Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
7.12.2019Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snov Prof. PhDr. A. Heretik, CSc.
18.1.2020„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológia Mgr. S. Harvanová, PhD.
18.1.2020Aj zákazník je človekPracovná psychológia PhDr. M. Jakúbek, PhD.
8.2.2020Blázniť je ľudské...Klinická psychológia Doc. Mgr. A. Heretik, PhD.
8.2.2020Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
21.3.2020Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostika Mgr. Z. Horňáková
21.3.2020Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
18.4.2020Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológia PhDr. K. Ludrovská, PhD.
18.4.2020Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológia Doc. PhDr. E. Rošková, PhD.
16.5.2020Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
16.5.2020Tá naša pamäť...Všeobecná psychológia Doc. PhDr. I. Brezina, CSc.
13.6.2020Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.