Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
26.9.2020O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
26.9.2020V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalitaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
24.10.2020Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
24.10.2020Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnostiDoc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
21.11.2020Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológiaPhDr. G. Herényiová, PhD.
21.11.2020Blázniť je ľudské...Klinická psychológiaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
12.12.2020Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
12.12.2020Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snovProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
16.1.2021„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológiaMgr. S. Harvanová, PhD.
16.1.2021Aj zákazník je človekPracovná psychológiaPhDr. M. Jakúbek, PhD.
20.2.2021Zločin a trestForenzná psychológiaProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
20.2.2021Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
20.3.2021Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostikaMgr. Z. Horňáková
20.3.2021Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
17.4.2021Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológiaPhDr. K. Ludrovská, PhD.
17.4.2021Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológiaDoc. PhDr. E. Rošková, PhD.
15.5.2021Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
15.5.2021Tá naša pamäť...Všeobecná psychológiaDoc. PhDr. I. Brezina, CSc.
12.6.2021Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia a účastníci

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.