Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
25.9.2021O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
25.9.2021V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalitaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
23.10.2021Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
23.10.2021Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnostiDoc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
20.11.2021Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológiaPhDr. G. Herényiová, PhD.
20.11.2021Blázniť je ľudské...Klinická psychológiaDoc. Mgr. A. Heretik, PhD.
11.12.2021Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
11.12.2021Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snovProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
15.1.2022„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológiaMgr. S. Harvanová, PhD.
15.1.2022Aj zákazník je človekPracovná psychológiaPhDr. M. Jakúbek, PhD.
19.2.2022Zločin a trestForenzná psychológiaProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
19.2.2022Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
19.3.2022Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostikaMgr. Z. Horňáková
19.3.2022Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
23.4.2022Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológiaPhDr. K. Ludrovská, PhD.
23.4.2022Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?Dopravná psychológiaDoc. PhDr. E. Rošková, PhD.
21.5.2022Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
21.5.2022Tá naša pamäť...Všeobecná psychológiaDoc. PhDr. I. Brezina, CSc.
18.6.2022Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia a účastníci

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.