Základný kurz - Harmonogram

Rozvrh vzdelávacieho dňa:

  • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
  • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
  • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v miestnosti 241 v budove Filozofickej fakulty UK, na 2. poschodí, Gondova 2, Bratislava. V okolí budovy sú parkoviská – v sobotu bezplatné.

Dátum Názov témy Odbor Vyučujúci
24.9.2022O bútľavej vŕbe...Poradenská psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
24.9.2022V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia - emocionalitaprof. Mgr. A. Heretik, ml, PhD.
22.10.2022Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
22.10.2022Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnostiDoc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
19.11.2022Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológiaPhDr. G. Herényiová, PhD.
19.11.2022Blázniť je ľudské...Klinická psychológiaprof. Mgr. A. Heretik, ml, PhD.
10.12.2022Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
10.12.2022Včera v noci sa mi prisnilo...Psychológia snovProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
14.1.2023„Nemôžem veriť vlastným očiam!“ – alebo je naše vnímanie objektívne?Všeobecná psychológiaMgr. S. Harvanová, PhD.
14.1.2023Aj zákazník je človekPracovná psychológiaPhDr. M. Jakúbek, PhD.
10.2.2023Zločin a trestForenzná psychológiaProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
10.2.2023Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
19.3.2023Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostikaMgr. Z. Horňáková
19.3.2023Rodina v krízePoradenská psychológiaPhDr. E. Ondrušková, PhD.
22.4.2023Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológiaPhDr. K. Ludrovská, PhD.
22.4.2023Žijeme online! Kríza dôvery: veda a nepodložené informácie.Sociálna psychológiaMgr. Jakub Šrol, PhD.
20.5.2023Ako nám to myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
20.5.2023Tá naša pamäť...Všeobecná psychológiaDoc. PhDr. I. Brezina, CSc.
18.6.2023Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia a účastníci

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny.