Základný kurz - Prihláška

Elektronická prihláška

Meno a priezvisko (povinný údaj)
Vek:
Vzdelanie:
Súčasné povolanie:
Kontaktná adresa: (povinný údaj)
E-mail (povinný údaj)
Tel.:
Koľko písmen má slovo "Anna": (povinný údaj)
  • Už prihlásení/prihlásené nemusia znovu potvrdzovať svoju účasť. Dajte nám však prosím, vedieť, pokiaľ do kurzu nemôžete nastúpiť, aby mali možnosť nastúpiť ďalší záujemcovia.
  • Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.