Základný kurz - Záverečná práca

Záverečná práca má mať rozsah 7-10 strán a autor/autorka pri jej písaní využije odborné literárne zdroje. Charakterom by sa mala zodpovedať seminárnej práci.

Môže mať formu:

  • teoretického spracovania nejakej psychologickej témy, problému, pojmu
  • spracovania možností uplatnenia psychológie, alebo psychologických poznatkov v pracovnej, osobnej či iných oblastiach
  • eseje - úvahy, v ktorej autor/autorka rozpracováva odbornú psychologickú tematiku