Pre tých, ktorí chcú vedieť viac...

Kurzy psychológie pre všetkých

FIF UK Bratislava

Kurz organizuje občianske združenie Humanside, o.z. v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského; stretávať sa budeme v budove FF UK na Gondovej 2 v Bratislave.

Filozoficka fakulta UK Bratislava

Aktuality

12. júl 2024

S radosťou predstavujeme úplne nový tematický kurz „O deťoch“. Viac informácií a prihláška.

27. február 2024
Aktualizovali sme harmonogram a informácie o kurze pre pokročilých 2024/2025. Viac informácií a prihláška.

Ponúkame odborné znalosti zo psychológie

V roku 2008 sme otvorili prvý kurz Psychológia v kocke. Bol pripravený pre všetkých, ktorých/é psychológia zaujíma, ktorí/é by radi/y trávili soboty zmysluplne, či takých/é, ktorí/é možno kedysi chceli študovať psychológiu, ale nevyšlo im to. Postupom času sme zistili, že k nám chodia aj tí/tie, ktorí/é si takto dopĺňajú vzdelanie z oblasti psychológie a využijú ho v práci, alebo ich prilákali témy, ktoré sa ich týkajú aj v osobnom živote, či takí/é, ktorí/é by radi/y stretli ľudí s podobnými záujmami.

Kurz psychologie Bratislava

Tešíme sa vašej priazni aj zisteniu, že ľudia túžia porozumieť sebe aj iným. Pretože to je cesta ako žiť naplnenejší život. Váš záujem je pre nás motiváciou aj záväzkom posúvať sa vpred a ponúkať vám psychológiu ešte zaujímavejšie a praktickejšie.

Kurz psychologie Bratislava

Kurz organizuje občianske združenie Humanside, o.z. v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského; stretávať sa budeme v budove FF UK na Gondovej 2 v Bratislave. Prednášať a diskutovať s vami budú odborníci a odborníčky zväčša z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Sú skúsení nielen vo výučbe, teórii a výskume, ale prednášaným témam sa venujú aj prakticky.

Kurz ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblastí psychológie.

Naša ponuka kurzov

Psychológia v kocke

Základný kurz psychológie

Kurz je venovaný všetkým záujemcom o psychológiu. Je zameraný prierezovo a ponúka poznatky z viacerých oblastí psychológie.

Psychológia v kocke

Pokročilý kurz psychológie Kocka+

Kurz ponúka rozšírenie vedomostí zo základných aj aplikovaných oblastí psychológie ako poradenstvo, humor, terapia, kognitívna, školská, vývinová a sexuálna psychológia.

Psychológia v kocke

Vzťahový modul

V tomto kurze sa zaoberáme aspektami, procesmi a fázami vzťahov, ktoré môžu byť to najsilnejšie a často aj najkomplikovanejšie v živote.

Psychológia v kocke

O deťoch

Ako psychológia nahliada na bežné aj nevšedné situácie spojené so vzťahmi k deťom, duševným zdravím detí, ich vývinom a školským prostredím?