Vzťahový modul

Aj na základe podnetov od našich účastníčok a účastníkov prichádzame s novou formou a ďalšími témami do Psychológie v kocke.

Pripravili sme modul pozostávajúci z 3 sobotných stretnutí venovaný niekoľkým témam, ktoré sa týkajú partnerských vzťahov. Každú sobotu sa budeme zaoberať spolu s odborníčkami niekoľkým témam, ktoré nájdete nižšie v obsahu kurzu.

Kurz psychológie

Obsah kurzu

Vyučujúci: Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Táňa Sedláková, PhD.

Tak plynie čas.. a partnerské vzťahy sa vyvíjajú a menia. Aj vo vyššom veku čakajú páry mnohé nové výzvy. Nuda vo vzťahu, keď po odchode do dôchodku sa utlmia naše sociálne kontakty. Napätie z celoživotných odlišností. Starorodičovstvo. Zmena rolí, keď sa v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu z partnera stáva opatrovateľ. Smútenie a vdovcovstvo po úmrtí. V tomto kurze si priblížime, čo sme sa o nich dozvedeli od expertov a expertiek – samotných seniorov a senioriek.

Vyučujúci: PhDr. Dana Grečnerová

Kurz poskytuje možnosť skúmania tvorby vzťahov v období puberty a adolescencie a ich dopad na vývoj interpersonálnych vzťahov v dospelom živote. Formovanie vzťahov a inakosť. Emocionálne, sociálne a sexuálne aspekty vzťahov v dospievaní. Depresia v adolescencii, strata lásky – strata zmyslu života. Čo potrebuje adolescent od rodičov? Čo nepotrebuje? Ako predchádzať rizikovému sebadeštruktívnemu správaniu u dospievajúcich? Bezpečné správanie vo virtuálnom priestore, riziká online komunikácie, kyberšikana.

Vyučujúci: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.

Ako funguje rodina po rozvode ? Čo končí a čo pokračuje a ako sa na to pripraviť. Čo všetko ovplyvňuje to, ako sa vyrovnáme s bolesťami a stratami rozvodu. Rôzne podoby porozvodového rodičovstva: od chýbajúceho rodiča po spoločnú výchovu a starostlivosť. Ako sa na rozvod a porozvodovú rodinu môžu pripraviť deti a aké sú reakcie a ťažkosti detí na rozvod rodičov. Týka sa fenomén „patchwork family“ – poskladanej rodiny aj Slovenska. Má význam skúšať „to“ (= manželstvo) znova. Dá sa z rozvodu poučiť a na čo je to dobré: veľké upratovanie v duši.

Vyučujúci: PhDr. Janka Pružinská PhD.

Kurz ponúka pohľad na konflikty medzi ľuďmi ako na príležitosť pre konštruktívnu či prospešnú zmenu v interpersonálnych vzťahoch. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s tzv. alternatívnymi formami riešenia konfliktov ako aj s tým, prečo je dobré ak rozhodujeme o svojich konfliktoch sami a neprenechávame ich riešenie rôznym „autoritám“. Sústredíme sa na proces riešenia konfliktov, ktorý vyúsťuje do vzájomne uspokojujúcej dohody. Záujemcovia budú mať možnosť aké zručnosti sú k tomu potrebné a tiež si môžu identifikovať svoj prirodzený postoj ku konfliktom v ich živote.

Vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.

Spolu sa pozrieme na niektoré z faktorov ovplyvňujúcich spokojnosť v párovom vzťahu. Čo to vlastne znamená „byť vo vzťahu spokojný/-á“? Dá sa to merať? Pozrieme sa na osobnostné charakteristiky, podobnosť či rozdielnosť v páre, pohľady žien a mužov a ich očakávania, rovnosť v páre, vplyv investovania do vzťahu, rozdelenie prác a i.

Vyučujúci: PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Cieľom kurzu je uvedomiť si limity svojho organizmu v prostredí a nastaviť také mechanizmy, ktoré pomôžu dostať sa do relatívnej rovnováhy a pohody.

Obsah: Stres a jeho krátkodobé/dlhodobé účinky na organizmus. Ja a moje okolie – vplyvy, ktoré môžem/nemôžem regulovať. Techniky zvládania stresu plus ukážka relaxačnej techniky

Akčný plán na vytvorenie rovnováhy/rebalans. Relaxačné cvičenia vychádzajú z autogénneho tréningu, jogy a tai-chi. Kurz je interaktívny, je potrebné priniesť si pohodlný odev a obuv ako na cvičenie, deku a vankúšik pod hlavu.

Harmonogram

Dátum Názov témy Vyučujúci
21.01.2023
Ako nám je spolu?
PhDr. Hana Smitková, PhD.,
21.01.2023
„Oko za oko, zub za zub alebo zmierenie?“
PhDr. Janka Pružinská PhD.
04.02.2023
Prvé lásky, lásočky
PhDr. Dana Grečnerová,
04.02.2023
Kvitnú vzťahy v každom veku?
Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Táňa Sedláková, PhD.
18.02.2023
Manželia dočasu, rodičia navždy – rodina po rozvode.
PhDr. Elena Ondrušková, PhD.,
18.02.2023
Psychohygiena (aj pre párové spolužitie)
PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

Podmienky štúdia

Do výukovej skupiny môžete byť zaradený/-á:

Ak nám zašlete vyplnenú prihlášku najneskôr do 14.12.2022

Máte dovŕšené úplné stredoškolské vzdelanie

Uhradíte kurzový poplatok vo výške 230 € potom, ako vám mailom potvrdíme akceptovanie prihlášky na účet:

 • IBAN: SK31 0200 0000 0034 2860 1353
 • SWIFT: SUBASKBX
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: 202201
 • Pri platbe uviesť do kolónky „informácie pre adresáta“ svoje meno.

V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia kurzu, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za kurz. Neabsolvované hodiny je možné si nahradiť v nasledujúcom ročníku kurzu Psychológia v kocke.

Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.

Poplatok zahŕňa:
 • prenájom priestorov
 • prenájom didaktickej a prezentačnej techniky
 • náklady na prípravu študijných materiálov
 • občerstvenie
 • honoráre lektorom
Kurzy budú prebiehať:
 •  v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ul. 2 Bratislava, miestnosť 244 (2. poschodie)
 • v sobotu, v stanovených termínoch (pozri na harmonogram)
 • v čase od 9.00 do 16.30 hod (vrátane psychohygienických prestávok a obeda)
 • v čase kurzu nie je možné zabezpečiť teplé jedlo v budove školy Na Šafárikovom námestí v bezprostrednej blízkosti školy je reštaurácia, pizzeria, kaviarne, rýchle občerstvenie, ktoré sú v sobotu otvorené.
Poznámka:

Absolvovanie kurzu neoprávňuje k výkonu profesie psychológa.

Prihláška na kurz

Vyplňte prihlasovací formulár a budeme vás kontaktovať.

Už prihlásení/prihlásené nemusia znovu potvrdzovať svoju účasť. Dajte nám však prosím, vedieť, pokiaľ do kurzu nemôžete nastúpiť, aby mali možnosť nastúpiť ďalší záujemcovia.

Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.